Voordelen en uitdagingen van resourcemanagement

Waarom resourcemanagement

Resourcemanagement of capaciteitsmanagement is essentieel voor operationele efficiëntie. Goed capaciteitsbeheer optimaliseert middelen en voorkomt verspilling. Door de juiste middelen én mensen op het juiste moment op de juiste plek toe te wijzen, kun je als organisatie snel inspelen op kansen en marktvraag. Tegelijkertijd minimaliseert resourcemanagement overbodige kosten en overbelasting van bronnen of medewerkers.

Uitdagingen resourcemanagement 

Het klinkt logisch: de juiste middelen en mensen inzetten op het juiste moment en op de juiste plek. Maar goed resourcemanagement heeft verschillende uitdagingen voor organisatorisch management. Deze uitdagingen zijn aanwezig en merkbaar tijdens het hele traject en vragen om een doordachte aanpak. 

  1. Anticiperen. Een van de uitdagingen van resourcemanagement is het anticiperen op toekomstige vraag. Onnauwkeurige voorspellingen kunnen namelijk leiden tot overbelasting of onderbenutting van middelen. Deze overbelasting of onderbenutting kan leiden tot verstoringen op operationeel gebied. Ook zullen hierdoor zeker niet alle aanwezige kansen benut worden. Hoe voorkom je overbelasting of onderbenutting van capaciteit? Door het identificeren van de juiste parameters en gegevens waardoor je een zo goed mogelijke voorspelling kunt doen. Dat klinkt als een open deur, maar is een lastige taak.  
  2. Frictie. Gebrekkig capaciteitsmanagement kan ook zorgen voor wrijving tussen afdelingen. Het balanceren van individuele afdelingsdoelen en organisatiebrede capaciteitsbehoeften vergt nauwkeurige coördinatie. Interne communicatie en samenwerking zijn essentieel om denken in ‘eilanden’ te doorbreken en het grotere plaatje te zien en omarmen. 
  3. Flexibiliteit. Een volgende uitdaging voor resourcemanagement is flexibiliteit of variatie. Benodigde en aanwezige resources fluctueren vanwege bijvoorbeeld vakanties, maar ook onverwachte gebeurtenissen en marktveranderingen kunnen het capaciteitsplan verstoren. Flexibiliteit in het beheer van middelen en processen is daarom cruciaal om te voorkomen dat de hele operatie ontspoort. 
  4. Technologie. Een laatste uitdaging die we definiëren is technologie. Geavanceerde systemen kunnen aan de ene kant helpen bij het analyseren en voorspellen. Maar het implementeren en onderhouden van technische systemen vergt vaak aanzienlijke inspanningen. Dit vereist niet alleen financiële middelen, maar ook training van personeel en voortdurende updates om relevant te blijven. 

Krijg grip op resources met portfoliomanagement 

We kunnen concluderen dat capaciteitsmanagement de nodige uitdagingen kent die consistent strategisch denken, nauwe samenwerking en aanpassingsvermogen vereisen. Krijg meer grip op uitdagingen met overzicht. Wanneer je overzicht hebt, kun je verder vooruitkijken en weet je welke resources en capaciteit nodig zijn om gestelde doelen te bereiken. Dit stelt je als organisatie in staat om beter te sturen én anticiperen. Gedegen portfoliomanagement biedt dat overzicht doordat volledig inzichtelijk is welke business cases en projecten gepland zijn, hoe ze met elkaar verbonden zijn en op welke manier ze bijdragen aan welke organisatiedoelstellingen. Dit heldere overzicht biedt de mogelijkheid om te sturen en geeft ruimte bij onverwachte gebeurtenissen.  

Grip op resourcemanagement met SEM

SEM Portfoliomanagement biedt aan de voorkant inzicht en overzicht om een gefundeerde inschatting te maken van de benodigde resources. Wanneer een project daadwerkelijk start, worden rollen en daadwerkelijke capaciteit belangrijk. Ook dat overzicht biedt SEM. 

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *