Portfoliomanagement

Strategisch portfoliomanagement

Door beperkte capaciteit, tijd en budgetten blijkt het vaak onmogelijk om alle projecten uit te kunnen voeren zoals gevraagd. Daarom is het van doorslaggevend belang om keuzes te maken. Maar hoe maakt u de juiste keuzes? Welke projecten pakt u op en welke stelt u uit? Dat zijn lastige vragen. Vragen die alleen beantwoord kunnen worden wanneer er écht overzicht is.  
Overzicht van alle lopende en komende projecten, maar ook overzicht van de belangen en gevolgen van al die projecten. Door de projecten slim te organiseren wordt duidelijk of ze bijdragen aan het behalen van de ambities.

Onze aanpak voor portfoliomanagement, al dan niet ondersteunt door onze eigen portfoliomanagement oplossing SEM, zorgt ervoor dat uw organisatie
weloverwogen keuzes kan maken voor de prioritering van projecten.
 

SEM Portfoliomanagementsoftware

SEM helpt uw organisatie om op een eenvoudige visuele manier inzicht te krijgen in complexe projecten en trajecten. De software is van meerwaarde door sturing te bieden bij specifieke projecten én als overkoepelend stuurmiddel bij een strategische aanpak. Dit inzicht leidt direct tot de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken om de organisatie ambities waar te maken.

Daarmee is SEM een concreet stuurmiddel om ook bij schaarste (tijd, geld, mens, kwaliteit) de juiste keuzes te maken waardoor de organisatiedoelen behaald worden.