Portfoliomanagement

Onze aanpak voor portfoliomanagement, al dan niet ondersteund door onze eigen portfoliomanagement software oplossing SEM, zorgt ervoor dat jouw organisatie weloverwogen keuzes kan maken voor de prioritering van projecten.

Strategisch portfoliomanagement

Door beperkte capaciteit, tijd en budgetten blijkt het vaak onmogelijk om alle projecten uit te kunnen voeren zoals gevraagd. Daarom is het van doorslaggevend belang om keuzes te maken. Maar hoe maak je de juiste keuzes? Welke projecten pak je op en welke stel je uit? Dat zijn lastige vragen. Vragen die alleen beantwoord kunnen worden wanneer er écht overzicht is.  
Overzicht van alle lopende en komende projecten, maar ook overzicht van de belangen en gevolgen van al die projecten. Door de projecten slim te organiseren wordt duidelijk of ze bijdragen aan het behalen van de ambities.

 
SEM Portfoliomanagementsoftware

CLS Inter ontwikkelde SEM Portfoliomanagement software om jouw organisatie op een eenvoudige visuele manier inzicht te geven in complexe projecten en trajecten.