Oplossingen

Datagedreven werken vraagt om een specifieke inzet van ICT binnen elke organisatie.”

CLS Inter biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende ICT-vraagstukken, zowel op strategisch als tactisch gebied. Daarnaast zorgt onze aanpak voor portfoliomanagement ervoor dat jouw organisatie weloverwogen keuzes kan maken voor de prioritering van ICT-projecten. 

Strategische dienstverlening

CLS Inter ondersteunt bij elk strategisch ICT-vraagstuk om tot de kern van de vraag te komen. Vanuit die kern werken we toe naar de best passende oplossing.

Meer over de strategische dienstverlening van CLS Inter >>

Tactische dienstverlening

Door zowel de kernvraag als het overzicht in de gaten te houden, wordt efficiënt toegewerkt naar de best passende oplossing voor elk specifiek tactisch ICT-vraagstuk. Ook bij het implementeren van complexe projecten staat CLS Inter klaar met raad en daad.  

De oplossingen die CLS Inter biedt voor tactische dienstverlening >> 

Strategisch portfoliomanagement

Door beperkte capaciteit, tijd en budgetten blijkt het vaak onmogelijk om alle projecten uit te kunnen voeren zoals gevraagd. Daarom is het van doorslaggevend belang om keuzes te maken. Maar hoe maak je de juiste keuzes? Welke projecten pak je op en welke stel je uit? Dat zijn lastige vragen. Vragen die alleen beantwoord kunnen worden wanneer er écht overzicht is.  
Overzicht van alle lopende en komende projecten, maar ook overzicht van de belangen en gevolgen van al die projecten. Door de projecten slim te organiseren wordt duidelijk of ze bijdragen aan het behalen van de ambities.

Onze aanpak voor portfoliomanagement, al dan niet ondersteunt door onze eigen portfoliomanagement oplossing SEM, zorgt ervoor dat jouw organisatieweloverwogen keuzes kan maken voor de prioritering van projecten. 


SEM Portfoliomanagementsoftware

SEM helpt jouw organisatie om op een eenvoudige visuele manier inzicht te krijgen in complexe projecten en trajecten. De software is van meerwaarde door sturing te bieden bij specifieke projecten én als overkoepelend stuurmiddel bij een strategische aanpak. Dit inzicht leidt direct tot de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken om de organisatie ambities waar te maken.

Daarmee is SEM een concreet stuurmiddel om ook bij schaarste (tijd, geld, mens, kwaliteit) de juiste keuzes te maken waardoor de organisatiedoelen behaald worden. 

De CLS Inter aanpak

Concept – Lijn – Stuur

1. Concept

Tijdens de Concept fase bekijken we de organisatie op een holistische manier. Waar liggen knelpunten, uitdagingen en kansen en hoe verhouden die zich tot elkaar en tot de organisatie als geheel. 

Operating Model Canvas

Bij veel organisaties ontbreekt het aan een holistisch beeld van de gehele organisatie met voldoende diepgang en een relatie tussen de processen en de IT oplossingen. Het Operating Model Canvas is een hulpmiddel waarmee op een effectieve manier dit inzicht wordt verkregen. 

Informatie visie en beleid

Om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken, is IT bijna altijd van doorslaggevend belang. Het opstellen van een informatie visie en beleid levert een belangrijke bijdrage, enerzijds door het samen opstellen en anderzijds doordat het de handvaten voor de realisatie biedt.

Voor het opstellen van de missie gebruiken we meerdere hulpmiddelen, waaronder de Balanced Scorecard (startende vanuit business perspectief en vervolgens aligneren van het IT perspectief) en de digitale transformatie checklist voor verder beleid en strategie.

CLS aanpak opstellen IT beleid

Informatie strategie

De informatie strategie is een vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar concrete IT. Het geeft daarmee een doorkijk op de IT voor de komende periode: welke programma’s en projecten er uitgevoerd dienen te worden, welke processen verbeterd moeten worden etc.

2. Lijn

Tijdens de Lijn fase wordt de aanpak uitgewerkt die noodzakelijk is om veranderingen door te kunnen voeren. 

Business Cases / PSA

Met het opstellen van business cases en eventueel PSA’s worden per project of programma duidelijk wat de voordelen (benefits) en anderzijds de inspanningen (financieel, resources, tijd) zijn die nodig zijn. Ook blijkt de afhankelijkheid tussen diverse trajecten.


Portfolio Management

Om de effectiviteit van IT voor de organisatie te verhogen, is het noodzakelijk om een objectief portfolio van lopende en potentiële IT programma’s en projecten op te zetten. Dit portfolio biedt overzicht en inzicht zodat een IT strategie commissie weet welke beslissingen genomen moeten worden. Het portfolio wordt opgezet met behulp van Information economics.

3. Stuur

De Stuur fase tenslotte, staat in het teken van het uitvoeren van de veranderingen om zo de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Programma Management

Om grote geclusterde veranderingen door te voeren, is het inzetten van een tijdelijk programmateam sterk aan te bevelen. Een speciaal onderdeel van de organisatie die zich kan richten op het goed uitvoeren en inbedden van alle veranderingen.


Project Management

Het doorvoeren van veranderingen op kleinere schaal gebeurt veelal vanuit projecten. Om de onzekerheid te mitigeren die gepaard gaat met het doorvoeren van wijzigingen, is het gebruik van project management methodieken een vereiste.

 

CLS Inter biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende ICT-vraagstukken. 

Waarmee starten we uw versnelling?