CLS Inter aanpak

CLS Inter staat voor het ontwikkelen van het Concept en de strategie, het uitzetten van de Lijnen waarmee de doelen worden behaald en het opvolgen en Sturen waar nodig.

idee

Elke situatie, hoe ingewikkeld ook, brengen we terug naar de kern. De problematieken op het gebied van mens, informatie en techniek vatten we samen op een A0 vel. We laten zien wat de huidige situatie is, hoe de gewenste situatie eruitziet en hoe jullie daar als organisatie ook écht komen. 

1. Concept

Tijdens de Concept fase bekijken we de organisatie op een holistische manier. Waar liggen knelpunten, uitdagingen en kansen en hoe verhouden die zich tot elkaar en tot de organisatie als geheel. 

Operating Model Canvas

Bij veel organisaties ontbreekt het aan een holistisch beeld van de gehele organisatie met voldoende diepgang en een relatie tussen de processen en de IT oplossingen. Het Operating Model Canvas is een hulpmiddel waarmee op een effectieve manier dit inzicht wordt verkregen. 

Informatie visie en beleid

Om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken, is IT bijna altijd van doorslaggevend belang. Het opstellen van een informatie visie en beleid levert een belangrijke bijdrage, enerzijds door het samen opstellen en anderzijds doordat het de handvaten voor de realisatie biedt.

Voor het opstellen van de missie gebruiken we meerdere hulpmiddelen, waaronder de Balanced Scorecard (startende vanuit business perspectief en vervolgens aligneren van het IT perspectief) en de digitale transformatie checklist voor verder beleid en strategie.

Informatie strategie

De informatie strategie is een vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar concrete IT. Het geeft daarmee een doorkijk op de IT voor de komende periode: welke programma’s en projecten er uitgevoerd dienen te worden, welke processen verbeterd moeten worden etc.

2. Lijn

Tijdens de Lijn fase wordt de aanpak uitgewerkt die noodzakelijk is om veranderingen door te kunnen voeren. 

Business Cases / PSA

Met het opstellen van business cases en eventueel PSA’s worden per project of programma duidelijk wat de voordelen (benefits) en anderzijds de inspanningen (financieel, resources, tijd) zijn die nodig zijn. Ook blijkt de afhankelijkheid tussen diverse trajecten.

Portfolio Management

Om de effectiviteit van IT voor de organisatie te verhogen, is het noodzakelijk om een objectief portfolio van lopende en potentiële IT programma’s en projecten op te zetten. Dit portfolio biedt overzicht en inzicht zodat een IT strategie commissie weet welke beslissingen genomen moeten worden. Het portfolio wordt opgezet met behulp van Information economics.

3. Stuur

De Stuur fase tenslotte, staat in het teken van het uitvoeren van de veranderingen om zo de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Programma Management

Om grote geclusterde veranderingen door te voeren, is het inzetten van een tijdelijk programmateam sterk aan te bevelen. Een speciaal onderdeel van de organisatie die zich kan richten op het goed uitvoeren en inbedden van alle veranderingen. 

Project Management

Het doorvoeren van veranderingen op kleinere schaal gebeurt veelal vanuit projecten. Om de onzekerheid te mitigeren die gepaard gaat met het doorvoeren van wijzigingen, is het gebruik van project management methodieken een vereiste.

CLS Inter biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende ICT-vraagstukken >>