SEM

SEM Portfoliomanagement software is een concreet stuurmiddel om ook bij schaarste (tijd, geld, mens, kwaliteit) de juiste keuzes te maken waardoor de organisatiedoelen behaald worden. 

SEM portfoliomanagement software

Welke veranderingen kun je het beste doorvoeren om tegemoet te komen aan de strategische organisatiedoelen? Een vraag die veel organisaties bezighoudt. Bij het beantwoorden van die vraag moet rekening gehouden worden met de beperkt beschikbare capaciteit in mens en middelen. SEM biedt het overzicht dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen.

Grip op projecten
SEM is ontstaan vanuit de behoefte om grip te krijgen op projecten die bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen. De SEM-oplossing (Strategy Execution Management) van CLS Inter biedt organisaties een stuurmiddel om gefundeerde keuzes te maken voor verschillende potentiële business cases en projecten. De software houdt rekening met de voordelen, de kosten en de capaciteitsclaim van ieder traject. Jouw organisatie krijgt op een eenvoudige visuele manier inzicht in complexe projecten en trajecten. Dit inzicht leidt direct tot de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken om de organisatie ambities waar te maken. SEM biedt meerwaarde door sturing te bieden bij specifieke projecten én als overkoepelend stuurmiddel bij een strategische aanpak.

Implementatie
SEM heeft de grootste meerwaarde als de aanpak en werkwijze helemaal in de organisatie zijn ingebed. Eerder laten wij de organisatie niet los. We gaan voor een concrete werkwijze mét resultaat.

Benieuwd naar alle oplossingen van CLS Inter? 

Ambitie van SEM
Een concreet stuurmiddel bieden om ook bij schaarste (tijd, geld, mens, kwaliteit) de juiste keuzes te maken waardoor de organisatiedoelen behaald worden.