Tactische dienstverlening

Door zowel de kernvraag als het overzicht in de gaten te houden, wordt efficiënt toegewerkt naar de best passende oplossing voor elk specifiek tactisch ICT-vraagstuk. Ook bij het implementeren van complexe projecten staat CLS Inter klaar met raad en daad.

Op tactisch gebied ondersteunen we jouw organisatie graag bij o.a.:

  • Aanpak complexe problemen 
  • Projectmanagement
  • Procesmanagement
  • Programma management
  • Auditing


Projectmanagement bij IT-transitie
Goed projectmanagement is van groot belang voor het slagen van uw ICT-project. Vaak is het heel lastig om vooraf het exacte eindresultaat van een project te specificeren, bijvoorbeeld omdat ICT-opdrachten zeer complex zijn en veel onzekerheden kennen. Ook zijn er vaak veel verschillende belangen en wensen. Dit kan zorgen voor hoge kosten en vertraging bij de daadwerkelijke uitvoering van het project. Met goed projectmanagement kan dit in veel gevallen voorkomen worden. CLS Inter is gespecialiseerd in het begeleiden van IT-transities. Voor elk project moeten doelstellingen worden vastgesteld. Samen bepalen we de doelstellingen waarop we de transitie sturen. Wij geven vanuit onze rol als projectmanager sturing aan jouw project. Tijdens het project houdt CLS Inter de voortgang voortdurend in de gaten. Ook waken we ervoor dat het oorspronkelijke doel haalbaar blijft binnen de beschikbare tijd en het budget. We sturen bij waar nodig en rapporteren over de gevolgen van keuzes. Ons projectmanagement stopt niet bij het afronden van de transitie. Ook daarna staan we klaar om ervoor te waken dat jouw organisatie blijft functioneren volgens de bepaalde doelstellingen.

IT-procesmanagement
Wil jouw organisatie IT-veranderingen doorvoeren, maar is het nog te vroeg voor projectmanagement? Dan kan het procesmanagement van CLS Inter wellicht uitkomst bieden. Met procesmanagement zetten we in op een gewenste voorspelbare uitkomst. Hiervoor bepalen we een uniforme manier om de primaire processen uit te voeren. Doordat medewerkers dankzij procesmanagement heel goed weten wat er van hen verwacht wordt, wordt er beter samengewerkt. Goed procesmanagement resulteert daarom in verbeterde producten of diensten. Als procesmanager brengt CLS Inter de interne processen van uw organisatie in kaart. We verbeteren de processen met als uiteindelijk doel: hoger rendement.