Van organisaties wordt tegenwoordig geacht dat ze meeveranderen met de nieuwe uitdagingen die ze gesteld krijgen. De geschiedenisboeken staan ondertussen vol van organisaties die niet veranderden en daardoor uiteindelijk de deuren moesten sluiten. Het tempo van deze veranderingen neemt sterk toe; exponentieel. Zie ook mijn eerdere artikel hierover.

Als organisaties veranderen, moet hun IT ook mee veranderen. De vraag daarbij is echter of het besef hiertoe in voldoende mate aanwezig is bij alle belanghebbenden. Veelal is de IT bij organisaties voorheen organisch gegroeid zonder duidelijke IT strategie. In het tijdperk van onderlinge interconnectie van alle informatiestromen en processen van de organisatie, is het organisch laten groeien een risicovolle strategie. Uiteindelijk zal deze strategie de organisatie op achterstand zetten.

Hoe hoog zijn uw organisatie ambities?
Hoe hoog legt u de lat voor uw IT?

Als organisch niet de manier is, hoe moet het dan wel?

In feite is het antwoord op deze vraag overal om ons heen zichtbaar. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft een missie, visie en strategie. Die missie is de reden waarom de organisatie bestaat en de strategie geeft daar invulling aan. Zo moet het ook met de IT zijn, oftewel: er moet enige vorm van IT Governance zijn.

“You get the IT you deserve.”  Professor Steven De Haes

Om enige mate van richting te geven rondom IT Governance, zijn er een aantal frameworks beschikbaar. Deze geven duiding waar aandacht aan geschonken moet worden. Helaas is dit alsnog niet direct praktisch toepasbaar. COBIT, als voorbeeld van een dergelijk framework, bestaat tegenwoordig uit 40 processen; van strategievorming tot incidentmanagement en alles daartussen.

Quick scan IT Governance

Quick scan interview
De quick scan IT Governance bestaat uit een enquête en een aantal interviews.
  • Waar moet je als organisatie beginnen met de verbetering;
  • Waar sta je nu;
  • Wat levert ICT nu als bijdrage aan de organisatie doelstellingen, en
  • Door welke verandering kan de bijdrage van ICT zo effectief mogelijk verhoogd worden?

Dit zijn zomaar een paar vragen die je je geheid afvraagt, en als we er een paar minuten voor gaan zitten, zijn er zo nog legio extra vragen om te stellen. Maar dan komt de uitdaging van het beantwoorden van de vragen. Dat is vele malen complexer dan de vragen stellen, maar wel essentieel voor de toekomst van de organisatie, want zonder verandering sta je stil en zal het digitale darwinisme toeslaan.

The most dangerous phrase in our language is “We’ve always done it this way!” Rear Admiral Grace Hopper

Om antwoord op de vragen te geven en tegelijkertijd een en ander praktisch toepasbaar te houden, hebben we bij CLS Inter een quick scan ontwikkeld. Deze is gebaseerd op wetenschappelijk werk vanuit de Universiteit Antwerpen en toegespitst op praktische toepasbaarheid. Middels enquêtes en interviews van het directie team en management team creëren we een beeld van de huidige staat van de organisatie rondom IT Governance. De enquête bestaat uit minder dan 40 vragen, geschreven in een taal voor de business. Op basis van deze uitkomsten, de ambities en samen met eerdere resultaten, schetsen we een beeld van de huidige situatie en het pad waarmee de organisatie zichzelf idealiter verbeterd.  

Deze quick scan kunnen we binnen uw organisatie in 1 week uitvoeren. De afsluiting bestaat uit een werksessie voor uw DT en MT rondom de bevindingen en de weg naar voren.

Meer weten over de quick scan en welke waarde deze voor uw organisatie kan opleveren? Neem contact met ons op.