Herkent u het gevoel dat er in de organisatie zoveel dynamiek is dat u bezorgd bent het overzicht kwijt te raken?

  • Dankzij de wet van Moore nemen de IT mogelijkheden elke 2 jaar exponentieel toe;
  • De veranderingen binnen de eigen organisatie lijken structureel elke 2 jaar te gebeuren;
  • De veranderingen in de maatschappij nemen, mede door de intensiteit van diezelfde digitalisering, ook een exponentiele vlucht aan.

Ondanks alle dynamiek moeten we tegelijkertijd strategieën maken over de vraag hoe de organisatie in moet spelen op alle veranderingen.

In dit artikel neem ik u mee in deze uitdaging. Ik licht toe wat Moore en Darwin hiermee te maken hebben en doe een suggestie om grip te krijgen op de eigen organisatie en hoe we kunnen nadenken over de toekomst.

Digitaal Darwinisme: Operating Model Canvas.

Om na te kunnen denken over de toekomst, moeten we eerst het heden begrijpen.

Moore en digitale dienstverlening

De wet van Moore stelt dat de rekenkracht van computers grofweg elke 2 jaar verdubbelt, ofwel exponentiële groei. Deze wet stamt uit 1965 en sindsdien is het elk jaar uitgekomen en dat blijft nog een tijd zo volgens ASML. Stelt u eens voor dat wij mensen niet rechtlijnig zouden lopen, maar ook exponentieel. Hieronder een klein voorbeeldje:

StapAfstand rechtlijnigAfstand exponentieel
1
1 m1 m
21 m + 1 m = 2 m1 m + 1 m = 2 m
32 m + 1 m = 3 m2 m + 2 m = 4 m
43 m + 1 m = 4 m4 m + 4 m = 8 m
54 m+ 1 m = 5 m
8 m + 8 m = 16 m
65 m + 1 m = 6 m16 m + 16 m = 32 m
76 m + 1 m = 7 m32 m + 32 m = 64 m
87 m + 1 m = 8 m64 m + 64 m = 128 m
98 m + 1 m = 9 m128 m + 128 m = 256 m
109 m + 1 m = 10 m256 m + 256 m = 512 m
1110 m + 1 m = 11 m512 m + 512 m = 1.024 m


Na 8 stappen ziet de exponentiële wandelaar de analoge wandelaar al niet meer staan en na 11 stappen zijn ze al meer dan één kilometer van elkaar verwijderd. Duizelingwekkend als je erover nadenkt.

Dit is echter precies wat er in de digitale wereld gebeurt, want dankzij deze extra rekenkracht zijn (software-) diensten zoals Uber, Airbnb etcetera sinds een paar jaar mogelijk, en kunnen de digitale assistenten zoals Google Home of Alexa steeds meer.

De versnelling in dergelijke slimme services zal komende jaren een exponentieel stijgende lijn laten zien. De impact die dit heeft op de maatschappij en onze organisaties zal gigantisch zijn en daarmee ook vele kansen bieden. Proberen deze veranderingen tegen te houden is een utopie. We moeten weten wat we nu kunnen en juist flexibel inspelen op de ontwikkelingen en kansen die komen. Dat is digitaal darwinisme.

Digitaal Darwinisme
Digitaal Darwinisme

Digitaal darwinisme

Net zoals Darwin destijds stelde dat het niet de sterkste is die overleefd, maar degene die zich het beste aanpast, geldt dit ook voor de digitale wereld. De wereld evolueert continu en dat blijft ze gelukkig ook altijd doen. Wij, zowel als menselijk individu alsook als organisatie maar ook als maatschappij, evolueren mee. Omdat de digitale wereld steeds meer in onze eigen leefomgeving opgaat, moeten we nadenken hoe we ons daarop aanpassen. Ter illustratie een paar organisatie vraagstukken:

  • Moeten we een ‘digital first’ mindset krijgen; 
  • Hoe krijgen we onze doelgroep digitaal beter bereikt; 
  • Hoe krijgen we realtime zicht op onze keten zodat we de klantervaring kunnen verhogen.

Om in de toekomst van betekenis te blijven, zullen we ons digitaal moeten aanpassen.

Digitaal darwinisme.

Weet waar u nu staat, operating model canvas

Om na te denken over de toekomst, moet u weten waar u nu staat. Dit stelt veel bestuurders meteen voor een uitdaging. Er zijn immers zoveel veranderingen geweest dat het een uitdaging is om te weten waar we nu precies staan, en helemaal om te weten wat de onderlinge relaties door de keten heen zijn.

Operating Model Canvas
Voorbeeld Operating Model Canvas

Om dit inzicht te krijgen, grijp ik terug naar hulpmiddelen uit de analoge wereld. Niets is zo verhelderend als een grote tekening van de processen van de organisatie en daarover de dialoog voeren. Deze tekening is het operating model canvas en toont de processen zoals deze door de organisatie stromen. 

Het operating model canvas toont de (belangrijkste) processen door de gehele organisatie. 

Inzicht door overzicht

De kracht van dit model, is dat het zich uitermate leent tot het aangaan van een dialoog over processen en daarmee verhoogt het de onderlinge begripsvorming. Daarnaast kunnen er lagen op de plaat worden geplaatst met additionele gegevens erop zoals bijvoorbeeld afdelingsgrootte, primaire applicaties, informatiegegevens etcetera met als uiteindelijk doel het maken van  betere beslissingen op basis van inzicht en overzicht.

Hoe pakt u uw digitale evolutie aan, stuurt u al op basis van inzicht en overzicht?Wilt u meer weten over IT Governance of over onze diensten zoals het Operating Model Canvas, neem dan contact met ons op.