Hoe blijf je als organisatie relevant in een digitale toekomst?

Dit is de introductie binnen een serie van artikelen waarin ik een cruciale stap uitwerk over het relevant blijven van de organisatie in de toekomst door strategisch na te denken over IT in de organisatie. De combinatie van business cases, portfolio management en benefits realization is een belangrijk, zo niet he belangrijkste, aandachtsgebied hiervoor.

Veranderen is tegenwoordig een continu proces.

 

Veranderen is tegenwoordig een continu proces.

Keer op keer tonen onderzoeken aan dat het verbeteren van de effectiviteit van IT noodzakelijk is. Een paar artikelen hierover zijn bijvoorbeeld de volgende:

Wilt u als organisatie relevant blijven, dan is het dus onontbeerlijk om vanuit de business na te denken over IT, zoals ook in dit eerdere artikel over digitaal darwinisme toegelicht.

Aandachtsgebieden

Samenspel van Business Case Management, Portfolio Management en Benefits Realization

 

Samenspel van Business Case Management, Portfolio Management en Benefits Realization

Als het zo duidelijk is als ik hier stel, dan zou het ook al bij elke organisatie gedaan worden. Toch is dit niet het geval zoals we weten. Redenen zijn divers, maar komen vooral terug op gebrek aan eigenaarschap en de foutieve aannames dat het erg complex en vaag is. Hoe moet het dan wel?

Het antwoord op de vraag bestaat in essentie uit 3 onderdelen waarin alles samenkomt:

  • Business Case Management
  • Portfolio Management
  • Benefits realization

Deze drie aspecten bestaan allen afzonderlijk.
Door ze als geheel te beschouwen, versterken ze elkaar aanzienlijk.
En, nog veel belangrijker, de effectiviteit van elk aspect afzonderlijk neemt sterk toe.

Business Case Management

Door toepassen van goed Business Case Management (BCM) wordt je gedwongen om vanuit een vooraf gestandaardiseerde structuur te kijken naar het probleem, de oplossing, de voordelen ervan en wanneer de business case is gerealiseerd. Een business case is daarmee ook duidelijk anders dan een project.

Portfolio Management

Portfolio Management, ofwel bewaking van de projectenkalender, bestaat uit een centrale stuurgroep die gewogen beslissingen neemt over alle potentiële projecten (business cases) die uitgevoerd gaan worden, rekening houdende met:

  • Strategie van de organisatie en impact daarop
  • Reeds lopende projecten
  • Beschikbare resources
  • Beschikbaar budget

De GO/NOGO beslissing wordt hierbij genomen op basis van de business case. Daarom is BCM een zeer essentieel onderdeel.

Benefits Realization

Benefits realization is een manier om grafisch weer te geven hoe veranderingen bijdragen aan de realisatie van de ambities van de organisatie. Het is onder te verdelen in 3 fases:

  • Richten – Benefits Planning
  • Verrichten – Benefits Delivery
  • Verifiëren – Benefits Review

Evolutie of revolutie

Change: yes, we can

 

Change: yes, we can!

Het is mijn stellige overtuiging dat elke organisatie in bepaalde mate al iets doet aan bovenstaande 3 aspecten. Bewust of onbewust. Door hier beter mee om te gaan, werkt een organisatie veel effectiever toe naar de gestelde ambities.

Omdat elke organisatie al iets doet rondom de 3 aandachtsgebieden, adviseer ik organisaties om via evolutie verder te verbeteren, en niet via revolutie. Verbeteren door veranderingen slaagt enkel als de mens er actief onderdeel van is en ook veranderd. De kans hierop is binnen evolutie groter dan bij revolutie.

Vervolg

Binnenkort volgt het volgende deel in deze serie. Ik ga dan dieper in op business case management.

Hoe is het binnen uw organisatie gesteld met business cases? Worden business cases gemaakt en bijgehouden?