De weken net voor de verkiezingen zag je in Nederland overal reclameborden van politieke partijen die beloofden dat alles beter, mooier, anders zou worden. De periode na de verkiezingen staat vervolgens in het teken van coalities vormen en afspraken maken over de ambities voor de komende 4 jaar.

Als organisatie is dit een uitgelezen moment om de huidige strategie te herijken. En om de vertaling te maken zodat de nieuwe ambities niet enkel een droom blijven, maar ook werkelijkheid worden. Maar hoe pak je dit aan?

CLS Inter – 5 stappen om nieuwe ambities te verwezenlijken:

  1. Interpretatie van de ambitie(s)
  2. Vertaling van de ambities naar concrete doelen
  3. Projecten koppelen aan doelen
  4. Volgordelijkheid van de projecten bepalen
  5. Just do it

Interpretatie van de ambitie

Zorg dat duidelijk is wat de ambities zijn, hier is geen ruimte voor ambiguïteit. Dit is uiteraard ook een uitgelezen kans om elkaar te challengen op de bedoeling van de ambities. Probeer het aantal ambities beperkt en realistisch te houden.

Vertaling van de ambities naar concrete doelen

Als de ambities eenmaal kristalhelder zijn, moeten ze vertaald worden naar concrete doelen om deze te bereiken. Stel dat het mijn ambitie is om over 4 jaar mee te lopen met de New York marathon. Dan is een concreet doel om volgend jaar 2 keer een halve marathon met een tijd onder de 2 uur te lopen. Uiteraard kunnen er meerdere doelen aan één ambitie bijdragen. Ook kan één doel bijdragen aan meerdere ambities. Dat laatste is zelfs wenselijk.

Projecten koppelen aan doelen

We hebben nu dus duidelijke ambities met daaraan gekoppelde doelen. De volgende stap is het bereiken van deze doelen. In de regel wordt een doel niet behaald zonder het doorvoeren van een verandering. Die verandering krijgt vorm door middel van een project. Hiermee maken we de ambitie en de doelen weer een stap concreter. Uitgaande van het voorbeeld om de New York marathon te willen lopen. Om mijn doelen te behalen, volgend jaar 2 keer een halve marathon lopen, werk ik aan concrete projecten. Bijvoorbeeld de halve marathon van Rotterdam en de halve marathon van Eindhoven. Voor dit jaar kan het project dan zijn om de 10 Engelse mijlen te lopen bij de midzomeravondloop.

Volgordelijkheid van de projecten bepalen

In het gekozen voorbeeld is het gemakkelijk; er is slechts één doel en er zijn een aantal projecten. Bij organisaties is het nooit zo eenvoudig en zijn er altijd meerdere ambities, doelen en mogelijke projecten. Dat brengt de luxe met zich mee om keuzes te maken. Welk project gaan we wel en welk project gaan we niet doen? En op welk moment? Het hebben van inzicht op welke manier projecten bijdragen aan het behalen van de ambitie én hoeveel capaciteit de projecten vragen, zorgt ervoor dat de juiste projecten geselecteerd worden.

Just do it

Wanneer de aanpak bepaald is, is het een kwestie van beginnen, progressie maken en zorgen voor inzicht om bij te sturen.


Een frisse start met de ambities: wat gaan jullie anders doen? En hóe gaan jullie dat bereiken?

Ben je ook benieuwd hoe CLS Inter kan helpen bij de 5 stappen om nieuwe ambities te verwezenlijken binnen jóuw organisatie?

Neem contact op, we bekijken graag welke meerwaarde we kunnen leveren.