De CLS aanpak

Concept

Om te overleven in de huidige markt, is een juiste en effectieve inzet van IT onontbeerlijk. Dit vereist een IT strategie die vast onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

Lijn

Om de digitale strategie te realiseren, is een slagvaardig team vereist dat de veranderingen kan uitwerken, doorvoeren en verdere verbeteringen voorstellen.

Stuur

Sturen door bestuurders en het managementteam heeft enkel effect als de juiste cijfers bekend zijn. Waar zit de informatie en is deze toegankelijk voor de juiste doelgroep? EZ-tools helpt hierbij.

CLS heeft op basis van ervaringen en wetenschappelijke modellen de CLS aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit een aantal aspecten die gezamenlijk zorgen voor een holistische aanpak voor de digitale transformatie. 

Startende van het definiëren van een IT-visie tot het maken van een Project Portfolio tot aan het uitvoeren van Programma Management tot aan het opzetten van een CIO office, het zijn stuk voor stuk facetten waar CLS ervaring in heeft opgedaan en die we, met wisselende nadruk per traject steeds weer inzetten. 

CLS – Waarmee starten we uw versnelling?

CLS Versneller

Concept

De concept fase staat in het teken van het bepalen van de strategische doelen van de organisatie en het doorvertalen hiervan naar de strategische IT-doelstellingen. 

Operating Model Canvas

Bij veel organisaties ontbreekt het aan een holistische beeld van de gehele organisatie met voldoende diepgang en relatie met de processen en de IT oplossingen. Het Operating Model Canvas is dit hulpmiddel waarmee op een effectieve manier inzicht verschaft wordt.

Informatie visie en beleid

Om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken, is IT bijna altijd een onderdeel dat van groot belang is. Het opstellen van een informatie visie en beleid levert een belangrijke bijdrage, enerzijds door het samen opstellen en anderzijds doordat het de handvaten voor de realisatie biedt.

Voor het opstellen van de missie gebruiken we meerdere hulpmiddelen, waaronder bijvoorbeeld de Balanced Scorecard (startende vanuit business perspectief en vervolgens aligneren van het IT perspectief) en de digitale transformatie checklist voor verder beleid / strategie.


CLS aanpak opstellen IT beleid

Informatie strategie

De informatie strategie is een vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar concrete IT. Het geeft daarmee een doorkijk op de IT voor de komende periode: welke programma’s en/of projecten er uitgevoerd dienen te worden, welke processen verbeterd moeten worden etc.

Lijn

De Lijn fase staat in het teken van het uitwerken van de veranderingen die benodigd zijn voor het behalen van de veranderingen

Business Cases / PSA

Door het opstellen van business cases en eventueel PSA’s wordt per project / programma extra duidelijkheid geschapen in de voordelen (benefits) en anderzijds de inspanningen (financieel, resources, tijd) die nodig zijn en de afhankelijkheid tussen diverse trajecten.


Portfolio Management

Het opzetten van een objectief portfolio van lopende en potentiële IT programma’s en projecten waar een IT strategie commissie over kan vergaderen en besluiten kan nemen is een essentieel onderdeel om de effectiviteit van IT voor de organisatie te verhogen. Door dit portfolio op te zetten met behulp van Information economics kan dit doel bereikt worden.

Stuur

De Stuur fase tenslotte, staat in het teken van het uitvoeren van de veranderingen om zo de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Programma Management

Om grote geclusterde veranderingen door te voeren, is het inzetten van een tijdelijk programmateam sterk aan te bevelen. Een speciaal onderdeel van de organisatie die zich kan richten op het goed uitvoeren en inbedden van alle veranderingen.


Project Management

Het doorvoeren van veranderingen op kleinere schaal gebeurt veelal vanuit projecten. Om de onzekerheid te mitigeren die gepaard gaat met het doorvoeren van wijzigingen, is het gebruik van project management methodieken een vereiste.

CLS – Waarmee starten we uw versnelling?​